Kutató munkatársak

 • Bácsi Attila, PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató
  • Mind in vitro és in vivo rendszerekben szerzett tapasztalatokat, a reaktív oxigén gyökök (ROS) dendritikus és epitél sejt funkciókra gyakorolt hatását tanulmányozza és vizsgálja a gyulladás molekuláris mechanizmusait.
  • MTMT link
 • Lányi Árpád, PhD, egyetemi docens igazgatóhelyettes
  • Fő kutatási területe a SLAM-családba tartozó receptor fehérjék dendritikus sejtek (DC) funkcióira gyakorolt hatásának vizsgálata illetve annak tisztázása hogyan vesznek részt a SLAM receptorok a DC-k immunogén vagy tolerogén karakterének szabályozásában.  Újabban a tumorok és a tumor-asszociált sztróma interakció immunológiai aspektusaival kezdett foglalkozni. E kutatási témakban számos in vitro rendszer (pl dendritikus sejtekbe történő gén transzfer géncsendesítés DC funkciók vizsgálata) és in vivo tumor modell használata is szerepel. Az egyes gének funkcióját az adott folyamatokban teljes- és szövet-specifikus KO egerek segítségével vizsgálják.
  • MTMT link
 • Gogolák Péter, PhD, tudományos munkatárs
  • A dendritikus sejtek differciálódását és különféle alcsoportjainak a tulajdonságait vizsgálja. Áramlási citometriás vizsgálatait a sejtek karakterizálása mellett, multiplex citokin bead assay segítségével azok citokin termelésének vizsgálatára is felhasználja, valamint ritka sejtpopulációk vizsgálatában és szeparálásában is jártas.
  • MTMT link
 • Koncz Gábor, PhD, egyetemi docens
  • Fő kutatási területe az immunrendszer citotoxikus folyamatainak meghatározása, a kialakuló apoptotikus és nem apoptotikus jelpályák vizsgálata, valamint a sejthalál receptorok jelávitelének tanulmányozása.
  • MTMT link
 • Pázmándi Kitti Linda, PhD, adjunktus
  • A gyulladásos immunválasz során kialakuló oxidatív stress, illetve a gyulladás során keletkező „damage” –asszociált molekuláris mintázatok (DAMP) lehetséges immunmoduláló hatását vizsgálja humán monocita-eredetű, illetve plazmacitoid dendritikus sejteken.
  • MTMT link
 • Fekete Tünde, PhD, adjunktus
  • Kutatási területe a különböző konvencionális DC alpopulációk vírusellenes és gyulladásos reakcióinak vizsgálata, azon belül a mammalian target of rapamycin (mTOR) által szabályozott jelátviteli útvonalak tanulmányozása.
  • MTMT link
 • Mihály Johanna, PhD, adjuntus
  • Fő kutatási területe a növényi kannabinoidok és azok szemi-szintetikus fluorinált származékainak potenciális anti-inflammatorikus hatásának vizsgálata különböző in vitro pro-inflammatorikus keratinocita modellrendszerekben.
  • MTMT link
 • Dr. Szöllősi Attila Gábor, PhD, adjunktus
  • Kutatásaiban humán monocita-eredetű dendritikus sejtek illetve monocita-eredetű Langerhans sejtek szerepét vizsgálja gyakori bőrbetegségekben, illetve idegi eredetű mediátorok szerepét ezen sejtek biológiai folyamataira
  • MTMT link
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 19. 14:50