Diplomadolgozat címek

Cím Témavezető Elérhetőség
A dendritikus sejtek aktiváló és gátló funkcióit irányító mechanizmusok vizsgálata (MB MSc) Dr. Rajnavölgyi Éva
egyetemi tanár
A HOFI/ SH3PXD2B adaptor fehérje szerepének vizsgálata a tumor mikrokörnyezet szabályozásában (MB Msc) Dr. Lányi Árpád
egyetemi docens
A SLAM receptorok immunfunkcióinak vizsgálata dendritikus sejtekben
A HOFI adaptor fehérje protein interakcióinak vizsgálata (MB Msc)
Az immunrendszer nem-apoptotikus sejthalál folyamatainak vizsgálata Dr. Koncz Gábor
tudományos munkatárs
RIP függő sejthalál útvonalak vizsgálata
A különböző sejthalál formák hatásának vizsgálata az immunválasz lefolyására
Az apoptózis inhibítor proteinek szerepe az immunválasz szabályozásában
A veleszületett limfoid sejtek (ILC) szerepe humán betegségekben Dr. Bácsi Attila
egyetemi docens
A veleszületett immunitás sejtjeinek szerepe az allergiás reakciókban
Monocita eredetű dendritikus sejtek eltérő differenciálódása és funkcionális különbségei Dr. Gogolák Péter
tudományos munkatárs
Új virális szenzorok azonosítása és új antivirális válaszokat szabályozó mechanizmusok feltárása humán dendritikus sejtekben.

Dr. Pázmándi Kitti
tudományos munkatárs

 

Frissítés dátuma: 2017.09.01.